VÝROBA A SLUŽBY

OPRAVY A ÚDRžba

Opravy a údržba technologických zařízení ve výrobě cementu, vápna a zpracování kamene

  • transportní zařízení (šnekové a pásové dopravníky, elevátory)

  • pneumatická doprava

  • filtrační zařízení (tkaninové pulsní filtry, elektrofiltry)

  • drticí a mlecí zařízení (kulové mlýny, kladivové a čelisťové drtiče)

  • vzduchotechnická zařízení (ventilátory, potrubní trasy, regulační prvky)

VÝROBA

Výroba náhradních dílů

Společnost zajišťuje výrobu náhradních dílů pro zařízení určená pro oblast cementárenského a vápenického odvětví. Dále jsme schopni zajistit výrobu dle předané dokumentace. Zajistíme pro Vás následují operace.

  • strojní obrábění

  • tváření oceli

  • svařování

  • tepelné zpracování a povrchová úprava


Výroba a montáž investičních celků

Zajistíme pro Vaše protřeby realizaci kompletních investičních záměrů. Provedeme připravu dokumentace, naplánovaní a realizaci výroby a přípravu montáže , vlastní montáž dle požadavků a návaznosti na technologický proces investora. Účast při uvádění do provozu, supervizi a dohled nad realizací.

SLUŽBY

Konstrukční činnost

Zpracování technické dokumentace, rozkreslení do detailních výkresů. Zpracování ve 2D nebo ve 3D softwaru.


Projektové řízení a realizace projektů

Řízení a dokumentování realizaci projektu , certifikovaným projektovým manažerem dle metodiky PRINCE 2.


Aplikace otěruvzdorných vrstev

Příprava povrchu a nanášení antiabrazivních vrstev pro odprašovací potrubí, rotory třídičů, dílů pneudopravy.
Různá provedení a kombinace materiálů pro prodloužení životnosti a také zkrácení doby odstávek technologických zařízení.
S aplikacemi má společnost dlouholeté zkušenosti ověřené praxí těžkého provozu.

Máte zájem o spolupráci?