REFERENCE

šachtová pec fmr zámečnické práce

Součástí zámečnických prací pece FMR byla výměna poškozených konzol uvnitř šachet pece, současně s výměnou částí pláště pece.

Dále pro zapalovací hořáky nahrazení obdelníkových kastlíků za kulaté.

 Datum: Říjen 2023                                                                                 Kategorie: Technologie, stroje a zařízení                                                   Země určení: Česká republika


Výměna části pláště cementového mlýna

Výměna části pláště mlýna si vyžádala posunutí mezistěny, která byla situována v místě výměny pláště.

Datum: Prosinec - Leden 2023                                                                          Kategorie: Technologie, stroje a zařízení                                                            Země určení: Lafarge Zementwerke, Mannersdorf, Rakousko


DODÁVKA, INSTALACE VYKLÁDKY,SKLADOVÁNÍ A DÁVKOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU CEMENTU

Melkov byl generálním dodavatelem instalace, skladování a dávkování zařízení pro výrobu cementu.

Datum: Leden - duben 2022                                                                          Kategorie: Technologie, stroje a zařízení                                                            Země určení: Česká republika


Míchací centrum

Melkov v rámci rekonstrukce míchacího centra v areálu CEMEX Prachovice působil jako generální dodavatel rekonstrukce stávající míchací linky Georoc. Komplexní dodávka spočívala ve vyprácování realizační dokumentace, stavebních prací, výroby a montáže nové technologie a elektro částí, včetně harmonogramu a organizace technologického postupu prací.

Datum: Leden - únor 2022                                                                      Kategorie: Technologie, stroje a zařízení                                                  Země určení: Česká republika


REKONSTRUKCE CHLADIČE SLINKU                                          

V lednu a únoru byla provedena rekonstrukce chladiče slinku v Českomoravském cementu v závodu Mokrá.                                                    MELKOV v rámci tohoto projektu zajistil demontáž starého chladiče slinku, výrobu a následnou montáž nového chladiče.

Datum: Leden - únor 2021                                                                                    Kategorie: Technologie, stroje a zařízení                                                            Země určení: Česká republika


Čeření homogenizačních sil

                                                                                                                                  V prosinci a lednu byla v Českomoravském cementu v závodu Mokrá provedena rekonstrukce čeření homogenizačních sil.                          Melkov v rámci tohoto projektu zajistil demontáž stávajících čeřících žlabů, včetně rozvodu vzduchu. Byla provedena výroba a následná montáž nových čeřících žlabů včetně potrubních rozvodů vzduchu.

Datum: Prosinec - leden 2021                                                                              Kategorie: Technologie, stroje a zařízení                                                            Země určení: Česká republika 


Chladič cementu

V listopadu a prosinci byl v Českomoravském cementu v závodu Mokrá instalován chladič Cementu.                                                                                Byla provedena výroba a následná montáž chladiče včetně výroby a instalace pneudopravy.

Datum: Listopad - prosinec 2020                                                                        Kategorie: Technologie, stroje a zařízení                                                            Země určení: Česká republika                                                                             


Kryt ozubeného věnce

Návrh , dodávka a montáž krytu ozubeného věnce. Dodaného v sekcích. Realizace včetně instalace tlakového mazaní ozubeného věnce. Použito nastavovací kartáčové těsnění.

Datum: Leden 2020 
Kategorie: Technologie, stroje a zařízení 
Země určení: Českomoravský cement MokráZvonový uzávěr Šachtové pece

Na přelomu června a července instalovali naši montéři v Prosenickém cukrovaru nový zvonový uzávěr šachtové pece. MELKOV v rámci tohoto projektu navrhl , vyrobil ocelový zvonový uzávěr  dodal včetně konstrukčních prací, povrchové úpravy a samotné montáže u zákazníka.

Datum: Červenec 2020
Kategorie: Technologie, stroje a zařízení 
Země určení: Česká republika